A Kertész István Alapítvány Baráti Köre

Néhai Kertész István balassagyarmati lakos 1992-ben saját elhatározásából - és saját anyagi forrásból  hozta létre alapítványát.

A létrehozott civil szervezet működésének fő célja a hajdani nagymúltú balassagyarmati zsidó örökség megmaradt értékeinek őrzése, gondozása, népszerűsítése, lehetőség szerinti fejlesztése,  Bauer József a jelenlegi hitközségi elnök és az alapítvány kuratóriumi elnökének irányításával. 

Az Alapítvány Kuratóriuma 2008.11.11-én hozta létre a Kertész István Alapítvány Baráti Körét.

 


Nádel János és Javori Ferenc ("Fegya") és Szirmai Ernő a Hunyadi utcai imaházban,
a Baráti Kör megalakulásakor (Fotó: Dékány Gábor, 2008. 11.11.)

A Baráti Kör célja:

  • a másfél évtizede a nagymultú balassagyarmati és Ipoly-menti zsidó örökséget ápoló Alapítvány tevékenységének nyomon követése, munkájának elősegítése, erkölcsi- és lehetőség szerinti anyagi támogatása.
  • mind élőbb kapcsolat kialakítása a mai Balassagyarmat és a városból elszármazottak között.
  • közvetítő és információt átadó-, cserélő szerep a Balassagyarmatról elszármazottak közötti kapcsolattartások, kapcsolatkeresések terén.

A Baráti Kör tagja lehet:

  • mindazon személy, aki valamilyen formában (pl. adója 1 % - ával, havi, negyedéves vagy éves rendszeres pénzbeli támogatással) anyagilag is hozzájárul az Alapítvány ill. az Ipoly menti Zsidó Gyűjtemény és Kiállítóterem működtetéséhez, a műemlék temető folyamatos gondozásához, a zsidó kultúra helyi őrzéséhez, ápolásához és népszerűsítéséhez.

Várjuk Balassagyarmathoz kötődő saját családi fotóik, dokumentumaik eredeti példányait vagy másolatait ill. tárgyi emlékeiket az Alapítvány gyűjteménye számára.

Alapító tagok:

Bauer Józsefné, Bauer József, Dr. Frankfurter Zsuzsanna, Majdán Béla, Lombos István, Fábiánné Kohn Rozália, Szabó Pálné balassagyarmati, ill. Ács Ottóné Szegedin Ella, Kárpáti György, Kovács Endréné Salamon Éva, Nádel János, Szirmai Ernő budapesti lakosok.