A Kertész István Alapítvány létrehozásáról, működésének kereteiről, röviden

A mintegy kétezer elhurcolt balassagyarmati zsidó személy közül 136-an élték túl a második világháborús „vészkorszakot”, a zsidóság „nagyipari futószalagon” történő embertelen elpusztítását. A helyi túlélők egyike volt Kertész István - eredendő II. világháború előtt polgári foglalkozását illetően - szobafestő kisiparos, aki az 1970-es évek elején történt nyugdíjazása idején a balassagyarmati közösség lélekszáma immáron minimálisra csökkent. Sőt néhány év multán a minjan működése – a vallási törvények, a halacha értelmében – ősei vallását megvalló és azt gyakorló tíz férfi hiányában meg is szűnt. (1980)
Ebben a szomorú periódusban, az 1970-es évek elejétől Kertész István volt mindenekelőtt az a személy, aki két évtizeden keresztül fölvállalta az évszázados zsidó temető gondozását. (Pl. a megkopó sírkőfeliratok szövegeinek felújítását, az elszármazottak és hozzátartozóik temetői sírkövek közötti kalauzolását stb...)

1992-ben, kórházba kerülését követően Kertész István úgy határozott, hogy a két évtized alatt adományokból összegyűjtött, saját pénzéből egy olyan alapítványt hoz létre, amely fölvállalja a balassagyarmati zsidó örökség ápolását, a temető gondozását, a megmaradt emlékek emlékhellyé alakítását, a dokumentációt és publikációt, a közkincscsé tételt.

Az Alapítvány létrehozásában elévülhetetlen érdemei voltak Róth József z'l hitközségi elnöknek és Majdán Béla várostörténésznek.


Kertész István Juhász Péter polgármestertől a Budapesti, Amerikai úti Zsidó Szeretetkórház- és Otthonban átveszi a város „Pro Urbe” díját, 1996-ban. (A fotón látható továbbá Tyekvicska Árpád levéltáros balra, és Tőzsér Zsolt alpolgármester háttérben,
Fotó: Majdán Béla)

Az Alapító szándékai szerint létrehozott első kuratórium tagjai voltak: a balassagyarmati születésű Bakos Lajos z'l a Zsidó Világkongresszus Kelet-Európai Irodájának alelnöke, Róth József z'l balassagyarmati hitközségi elnök, Dr Németh György polgármester és Majdán Béla történész. A kuratórium elnöki tisztét 2003-ban bekövetkezett haláláig Róth József z'l hitközségi elnök viselte, majd 2003-tól a jelenlegi "ros-há-kehilá", Bauer József viseli ezt a tisztséget.

Az alapító okiratnak megfelelően a kuratórium tagja volt Balassagyarmat mindenkori polgármestere, 1990 és 1994 között Dr. Németh György, 1994 és 2002 között Juhász Péter, 2002-től 2006-ig Lombos István, 2006 óta Medvácz Lajos . (Megjegyzés: A polgármesterek változása az Alapítvány működésében az eltelt tizennyolc esztendőben semmilyen törést, zökkenést nem okozott, amely alapján valószínűsíthető, hogy Balassagyarmat Önkormányzata számára ez a nagymultú vallási-kulturális örökség egyetemes városi értékként jelent ill. jelenik meg.)
Az Alapítvány - nem vallási, hanem kulturális örökségvédelmi céllal működő - nonprofit szervezet, tulajdonosa a kuratórium.

Az Alapítvány az elmúlt közel két évtized alatt mindent elkövetett a temető őrzéséért, gondozásáért, az (1993 óta) országosan védett műemlék státuszú mintegy 3400 sírkő tudományos dokumentációjának elkészítéséért, közkinccsé tételéért. Ezen túlmenően az fölvállalta és megvalósította a nagymúltú közösség egykori életének saját állandó kiállítás keretében történő muzeális megtekinthetőségét, kiadvány keretében történő fölelevenítését és egy évtizede folyamatosan végez zsidóságtörténeti ifjúsági- és felnőttoktatást az egykori imaházban.
1994-ban az Önkormányzat segítségével elsőként az imaház beázó tetőzetének a helyreállítására került sor, 1998-ban az imaház belső felújítását sikerült megvalósítani, melyet immáron az Önkormányzat mellett a MAZSIHISZ is támogatott. 1999-ben a MAZSIHISZ és Balassagyarmat Önkormányzata „Megállapodás”-ban rögzítette az Alapítvány rendszeres, közös támogatásának alapelveit és financiális hátterét, melyet mind Juhász Péter, mind Lombos István polgármesterek szerződés- módosításokkal 2002-ben megerősítettek, tovább javítva ezzel az Alapítvány működési lehetőségeit.
Az Alapítvány az elmúlt tíz esztendőben ezen felül sikeresen vett részt különböző pályázatokon, melyekből a legjelentősebb a Nemzeti Civil Alap támogatása, melyet 2003-tól ezidáig minden esztendőben megítéltek számunkra.

2000-ben Balassagyarmat Város Önkormányzata, a MAZSIHISZ, a MAZSÖK, a Zsidó Világkongresszus Kelet-európai Irodája, az Emanuel Alapítvány és magánszemélyek összefogása révén berendezésre és átadásra került az Ipoly-menti Zsidó Gyűjtemény és Kiállítóterem. Az elmúlt egy évtizedben ebben az intézményben évente több száz általános és középiskolás vesz rész interaktív zsidóságtörténeti órán. Emellett évente szintén több száz felnőtt látogató tekinti meg a kiállítást, a világ minden tájáról. Mindössze tíz esztendő alatt ez a muzeális közgyűjtemény a 110 éves Palóc Múzeum mellett Balassagyarmat egyik legjelentősebb idegenforgalmi célpontjává vált.

2004-ben az Alapítvány kiadásában - és többek között a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, a Nemzeti Kulturális Alapprogram anyagi támogatásával – „A balassagyarmati zsidó közösség emlékezete” címmel önálló kötet megjelentetésére került sor.

Több esztendei rendkívül aprólékos történeti dokumentációs munka eredményeként 2010-ben elkészült a balassagyarmati műemlék temető közel 3400 sírkövének egyenkénti fotó és sírkőszöveg dokumentációja, valamint a sírkőkataszter parcellatérképe.

Az Alapítvány működésének népszerűsítésére ill. támogatására jótékonysági rendezvényeket szervezett. Számos kulturális rendezvényünk városi-, megyei-, sőt országos visszhangot váltott ki, helyi és országos média publicitást eredményezve.

2008-ban megalakult a Kertész István Alapítvány Baráti Köre, mellyel bővíteni szeretnénk támogatóink számát.

Az Alapítvány további célja a Hitközséggel közösen a Balassagyarmat környéki  magyarországi és szlovákiai falvak elhagyatott zsidó temetőinek feltérképezése, lehetőség szerinti rendbehozatala.