Köszönetnyilvánítás a Városi Tűzoltóságnak és a Fegyház és Börtönnek segítségéért

Budai István Igazgató Úr

Balassagyarmati Fegyház és Börtön.

Balassagyarmat

Madách u.2.

Tisztelt Igazgató Úr! 

      Mint arról az Igazgató Úrnak is tudomása van Balassagyarmat az egyetemes zsidó kultúrában nemzetközileg jegyzett település, melynek igazolására most nem kívánok részletes adatokat fölsorolni, de javaslom, hogy szabad idejében tekintse meg a néhány hónapja létrehozott honlapunkat www.balassagyarmatizsidosag.hu.

Ugyanakkor megemlítem, hogy e nagymultú közösség Magyarország egyik legrégibb, félezer évnél is idősebb diaszpórája. Ortodox temetője a hazai zsidó temetők közül elsőként került országos műemlékvédelem alá. Sajnálatosan azonban ennek a temetőnek a nyugalmát az elmúlt másfél évtizedben három alkalommal is megzavarták egyre nagyobb kárt téve abban. (Az elmúlt esztendő nyarán mintegy félmillió forint anyagi kár keletkezett, az erkölcsi veszteségeket nem is számítva.)

            Ennek megelőzése érdekében a helyi Hitközség és a Kertész István Alapítvány elhatá-rozták, hogy megkísérlik a temetőbe - a kőfalon történő - bejutást lehetőség szerint megnehe-zíteni, a kőkerítés átmászását megelőzni. Ebből fakadóan a mintegy három és félezer sírkövet tartalmazó, 5 kataszteri holdon elterülő kegyeleti hely kőfalának tövében megtalálható, kimagasodó föld és szemétlerakások eltüntetését ill. a fal tövében árokásásokat, árokmélyítéseket kellett első körben megoldani.

             A balassagyarmati Zsidó Hitközség és a Kertész István Alapítvány ezúton köszöni meg a balassagyarmati Fegyház és Börtön intézményének a földmunkák (árokásások, tereprendezések, föld és szemét szállítások) elvégzésében való közreműködést. A szakszerű és anyagilag is számottevő támogatói, szponzori tevékenység nagy-nagy segítséget jelentett Hitközségünk ill. az Alapítvány számára, melyet a magunk eszközeivel, lehetőségeivel úgy tudunk megköszönni, hogy ezúton tisztelettel fölajánljuk a Börtön és Fegyház vezetőinek és dolgozóinak, igényük szerint bármely időpontban ingyenes tárlatvezetést biztosítunk a zsidó kultúra helyi értékeinek megismerése érdekében. Ennek keretében örömmel bemutatjuk a Hunyadi utcai Ipolymenti Zsidó Gyűjtemény és Kiállítóterem látnivalóit ill. a műemlék ortodox temetőt. Igény esetén szívesen állunk rendelkezésre a fegyintézet vendégei, üzletfelei számára is, továbbá ingyen belépőket nyújtunk át az Alapítvány kulturális eseményeire, rendezvényeire. 

Külön köszönetünket fejezzük ki az Igazgató Úrnak.

Ugyanakkor kérjük tolmácsolja köszönetünket az elítéltek munkáját irányító és felügyelő hivatásos állománynak ill. maguknak az elítélteknek is, akik példamutató szorgalommal és a nemes ügyhöz méltó odaadással végezték munkájukat. Amennyiben lehetséges örömmel vennénk, ha a Fegyház és Börtön elítéltjei a tavasztól egy-egy alkalommal csoportokban rendhagyó történelemórákon vehetnének részt.

Úgy gondoljuk ez a kezdeményezés ugyanolyan újszerű és országosan is figyelemfelkeltő lehetne, mint az Igazgató Úr működése során immáron több új kezdeményezés. A rendhagyó zsidóságtörténeti órák megtartását az elítéltek számára Majdán Béla várostörténész örömmel vállalná magára.

Balassagyarmat, 2010. 12.06.

Köszönettel és Tisztelettel:

                                                    Bauer József                                      Majdán Béla

                                                 hitközségi elnök                                kuratóriumi titkár

 

    

 

Fórum: