Köszönetnyilvánítás a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. segítségéért

Farkas Egonné

Ügyvezető Igazgató

 

Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

Balassagyarmat

Rákóczi fejedelem útja 134.

 

Tisztelt Igazgató Asszony!

 

      Mint arról az Igazgató Asszonynak is tudomása van Balassagyarmat az egyetemes zsidó kultúrában nemzetközileg jegyzett település, melynek igazolására most nem kívánok részletes adatokat fölsorolni, de javaslom, hogy szabad idejében tekintse meg a néhány hónapja létrehozott honlapunkat www.balassagyarmatizsidosag.hu.

Ugyanakkor megemlítem, hogy e nagymultú közösség Magyarország egyik legrégibb, félezer évnél is idősebb diaszpórája. Ortodox temetője a hazai zsidó temetők közül elsőként került országos műemlékvédelem alá. Sajnálatosan azonban ennek a temetőnek a nyugalmát az elmúlt másfél évtizedben három alkalommal is megzavarták egyre nagyobb kárt téve abban. (Az elmúlt esztendő nyarán mintegy félmillió forint anyagi kár keletkezett, az erkölcsi veszteségeket nem is számítva.)

            Ennek megelőzése érdekében a helyi Hitközség és a Kertész István Alapítvány elhatá-rozták, hogy megkísérlik a temetőbe - a kőfalon történő - bejutást lehetőség szerint megnehe-zíteni, a kőkerítés átmászását megelőzni. Ebből fakadóan a mintegy három és félezer sírkövet tartalmazó, 5 kataszteri holdon elterülő kegyeleti hely kőfalának tövében megtalálható, kimagasodó föld és szemétlerakások eltüntetését ill. a fal tövében árokásásokat, árokmélyítéseket kellett első körben megoldani.

             A balassagyarmati Zsidó Hitközség és a Kertész István Alapítvány ezúton köszöni meg a Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.-nek a földmunkák (árokásások, tereprendezések, föld és szemét szállítások) elvégzését. A szakszerű és anyagilag is számottevő támogatói, szponzori tevékenység nagy-nagy segítséget jelentett Hitközségünk ill. az Alapítvány számára, melyet a magunk eszközeivel, lehetőségeivel úgy tudunk megköszönni, hogy ezúton tisztelettel fölajánljuk a Vizmű Kft. vezetőinek és dolgozóinak, igényük szerint bármely időpontban ingyenes tárlatvezetést biztosítunk a zsidó kultúra helyi értékeinek megismerése érdekében. Ennek keretében örömmel bemutatjuk a Hunyadi utcai Ipolymenti Zsidó Gyűjtemény és Kiállítóterem látnivalóit ill. a műemlék ortodox temetőt. Igény esetén szívesen állunk rendelkezésre a Kft. vendégei, üzletfelei számára is, továbbá ingyen belépőket nyújtunk át az Alapítvány kulturális eseményeire, rendezvényeire.

 

Külön köszönetünket fejezzük ki az Ügyvezető Igazgató Asszonynak, valamint a munkálatokat részben irányító, részben maga is szakszerűen végző Széles Tibor Úrnak, akiben egyben egy nagyszerű embert is volt módunkban megismernünk.

 

Balassagyarmat, 2010. 12.06.

 

Köszönettel és Tisztelettel:

                                                    Bauer József                                      Majdán Béla

                                                 hitközségi elnök                                kuratóriumi titkár

 

   

  

 

Fórum: